Оцінка українського АПК (рослинництво) по головним культурам 

на базі OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027

19 серпня 2019

Оцінка_АПК_України_1.png
Оцінка_АПК_України_між_1_2.png
Оцінка_АПК_України_2.png

На фоні щорічного зниження рентабельності с/г виробництва є природнім пошук найбільш маржинальних культур. Як видно на жовтому фоні, саме олійні показують найбільший ріст цін, а значить і маржинальність.

На це вказує й збільшення площі, що оброблюється. Особливої уваги заслуговують інші олійні, - саме завдяки соняшнику ця категорія показує стрімке зростання по виробництву, площі й ціні. Гарну динаміку показує й соя. Оскільки ці культури, особливо соняшник, потребують обов'язкової сівозміни, то буде також зростання обсягів виробництва й зернових, але в основному за рахунок збільшення врожайності, яка в свою чергу залежить від багатьох факторв.

Однак слід враховувати, щопрогноз OECD-FAO є оптимістичним і залежить від низки ризиків.

Оцінка_АПК_України_3.png

Екологія: збільшення обсягів виробництва вказує на те, що за сьогодняшніх технологій в сільському господарстві не слід очікувати зменшення негативного впливу на викиди СО 2 . Тому є ймовірність і подальшого сприяння глобальному потеплінню.

Деградація ґрунтів: за умови використання сучасних домінуючих технологій обробітку ґрунту слід очікувати й подальшої ерозії та забруднення земель. Це є проблемою не тільки України, а й усього світу.

Експорт: на фоні світового скорочення різниці між обсягами виробництва і споживання с/г продукції в Україні спостерігається тенденція по збільшенню цієї різниці. Це свідчить про наступне:

-  подальше зростання експортних можливостей,

-  можливості для розвитку переробки продукції,

-  можливості для накопичення запасів.

Для збільшення рентабельності виробництва можливі такі напрямки розвитку:

1. Інвестиції в AgTech технології – все одно цей процес незворотній, і вже зараз це мінімізує людський фактор, скорочує витрати на зростаючу зарплатню, оптимізує виробництво, збільшує врожаї.

 

2. Органічне землеробство – висока рентабельність напрямку. Главна складність – тривалий перехід на органіку, 3-5 років. Однак ринок збуту відкритий. Є світовий тренд на зростання органічного землеробства.

3. Нишеві культури - мають підвищену рентабельність, але потрібен постійний збут продукції або бізнес повного циклу.

4. Переход на No-Till технології в регіонах з малою вологою грунтів і малою кількістю опадів. Перехід триває 3-5 років, але грунти не деградують. Зміна клімату підштовхує до такого рішення.

5. Ірригація – системи поливу також актуальні для таких регіонів і можуть стати вигодною інвестицією, особливо при переході на No-Till.

6. Незалежно від культури, потрібно дивитися в сторону переробки продукції. Однак це довгі та значні інвестиції. Стримуючі фактори – ситуація в Україні та світова конкуренція.

Оцінка_АПК_України_4.png
Оцінка_АПК_України_5.png
Оцінка_АПК_України_6.png
Оцінка_АПК_України_7.png